Methodieken

Verbeterfabriek maakt gebruik van verschillende methodieken voor verbeteracties en verbeterprogrammas.

Lean

Lean is een andere wijze van denken. Lean bestaat uit een verzameling van methoden gericht op het verbeteren van winstgevendheid door het elimineren van verspillingen. Sleutelbegrippen zijn voorraad reduceren, omsteltijd verkorten, standaardiseren en het creëren van doorstroming. Lean leent zich erg goed voor vraagstukken waarbij tijdcompressie aan de orde is, zoals levertijdverkorting of doorlooptijdverkorting.

Six Sigma

Six Sigma is ontwikkeld vanuit de invalshoek kwaliteitsmanagement, en reduceert de variatie in productie- en bedrijfsprocessen. Doel is om de kans zo groot mogelijk te maken, dat producten of diensten in overeenstemming zijn met de klant-verwachtingen. De term Six Sigma (6σ) verwijst naar een foutkans van slechts 0,00034%! Six Sigma is ontwikkeld binnen Motorola in de VS. Snel daarna werd General Electrics één van de belangrijkste propagandisten. Typerend is dat de verbeterprojecten financieel meetbare resultaten opleveren, waarvan de omvang van tevoren al kan worden ingeschat.

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een wereldwijd bewezen en toegepaste methodiek die een aantoonbare en duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat oplevert. Hierbij ligt de focus op wat de klant écht belangrijk vindt. Deze aanpak leidt tot het tegelijkertijd reduceren van kosten, het verhogen van de klanttevredenheid én het verkorten van de doorlooptijd. Hierbij wordt geïnvesteerd in uw eigen mensen en gebruik gemaakt van hun kennis en kunde.

Quick Response Manufacturing

Quick Response Manufacturing (QRM) is een bedrijfsstrategie die het bedrijfsresultaat optimaliseert door de snelheid te verhogen waarmee op marktvragen en veranderingen wordt gereageerd. Alles draait om tijd, kostbare tijd, reactietijd, en vooral doorlooptijd.
Uit onderzoek en ervaring blijkt dat QRM trajecten waar doorlooptijdreducties van 80% worden geboekt en meer dan 25% van de kosten worden bespaard niet uitzonderlijk zijn. Dergelijke reducties zijn heel gewoon als het systemisch tijddenken dat bij QRM hoort bedrijfsbreed worden toegepast.

Total Productive Maintenance

Total Productive Maintenance (TPM) is ontwikkeld vanuit de invalshoek onderhoudsmanagement. Bij TPM draait alles om productiviteitsverbetering, met als eerste insteek het optimaliseren van de machinebeschikbaarheid. Kleine multidisciplinaire teams verbeteren daartoe stapje-voor-stapje de 'overall equipement effectiveness' van hun machines.

Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden aan Verbeterfabriek B.V. | Vormkracht10