Ons verbeterproces, een bewezen succes

Om concurrerend te kunnen zijn zult u de concurrentie telkens een stapje voor willen zijn. Er zal continu samen met alle medewerkers naar de processen gekeken moeten worden en activiteiten worden gestart om te verbeteren. Door hogere productiviteit en betere kwaliteit zullen de kosten om de producten te maken sterk verlagen. Hierdoor zullen uw klanten nog meer tevreden zijn.

Intake

Bij de start van een project zullen we samen met U de vraag die u hebt duidelijk neerzetten. We gaan samen de doelen, eisen en wensen voor het project bepalen. Vanuit deze vraag komen wij met een plan van aanpak voor het project en zullen dat met U bespreken.

Meer over onze methodieken

Opname

De eerste stap is in kaart brengen wat de huidige situatie is. We zullen samen met de klant een of meerdere belangrijke parameters van het project in kaart brengen en deze meten. Hiervoor zullen we de middelen aanreiken zodat een goed beeld wordt verkregen.

Analyse

Als voldoende metingen zijn uitgevoerd zal Verbeterfabriek een analyse van de data uitvoeren en als het nodig is extra metingen uitvoeren. Uit de analyse fase komen een aantal mogelijke oorzaken die we met u zullen bespreken.

"Wij verbeteren bedrijfsprocessen,
door gaten te vullen met kwaliteit"

Verbeteracties

De gevonden oorzaken bij de analyse zullen vertaald worden in verbeteracties. Deze verbeteracties moeten leiden tot het wegnemen van de oorzaken. Van deze acties zullen de kosten en opbrengsten in kaart worden gebracht. Samen met u zal worden besloten welke acties worden gestart. Wij spelen hierin een adviserende rol, de eindbeslissing ligt bij de klant.

Implementatie

De gekozen verbeteracties zullen ingevoerd worden. In veel gevallen zal de klant hierin een grote rol spelen omdat zij beter op de hoogte zijn van de systemen. Wij zullen daarin vooral ondersteunen en meedenken over de juiste implementatie van de verbeteracties.

Borging

Door het wegnemen van de oorzaak zal de huidige situatie voor een heel groot deel geborgd zijn. Om de situatie te blijven monitoren zullen wij de middelen aanreiken. Het kan zijn dat er regelmatig controles of kleine acties nodig zijn om de bereikte situatie te behouden. We zullen hiervoor de middelen aanreiken en indien gewenst ook de nazorg plegen.

Copyright © 2024 - Alle rechten voorbehouden aan Verbeterfabriek B.V. | Vormkracht10